تحلیل علمی شتاب کمیت تولید علم ایران و چالش های پیش رو
اطلاعات استخراج شده از پایگاه های استنادی اسکوپوس و آی.اس.آی نشان می دهد که مشارکت اعضای هیات علمی و پژوهشگران کشور در کنفرانس های بین المللی و درنتیجه مقالات ثبت شده در کنفرانس ها به شدت کاهش یافته ولی علیرغم این کاهش، تعداد مدارک ثبت شده جمهوری اسلامی ایران در مجلات علمی دنیا همچنان روند صعودی طی می کند.
به گزارش ایرنا، سرپرست پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (ISC ) بر اساس اطلاعات استخراج شده از پایگاه استنادی اسکوپوس می گوید: از ابتدای سال ۲۰۱۴ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید علم رتبه ۱۶ بین المللی و نیز جایگاه اول منطقه را دارد.
دکتر محمدجواد دهقانی افزود: بررسی اطلاعات مدارک ثبت شده در این پایگاه از سال ۲۰۰۰ تاکنون نشان می دهد که بالاترین جایگاه ایران تا قبل از سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۷ بوده است، بنابراین در سال ۲۰۱۴ شاهد صعود یک پله ای علم کشور در سطح بین المللی هستیم. رتبه کشور از ابتدای سال ۲۰۱۵ تاکنون نیز ۱۶ است.
کمیت تولید علم در پایگاه های استنادی بین المللی به دو دسته کلی مجلات و کنفرانس ها تقسیم می شوند. انتشار نتایج پژوهش ها در مجلات به مراتب دشوارتر از کنفرانس ها بوده بطوری که چاپ یک مقاله در یک مجله با ضریب تاثیر بالا ممکن است به بیش از یک سال بیانجامد.
از سوی دیگر برخی مجلات نیز بعد از برگزاری یک کنفرانس تعدادی از مقالات را گلچین کرده و در مجلات علمی به صورت ویژه نامه یا اشکال دیگر منتشر می نمایند.
دهقانی در این رابطه می گوید: شرکت در کنفرانس ها سبب اطلاع از آخرین یافته های علمی شده و دامنه تعاملات محققان را گسترش می دهد. بنابراین شرکت در کنفرانس علاوه بر آن که به صورت مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش تعداد مقالات در مجلات علمی می شود، در سال های گذشته بخش قابل توجه ای از کمیت تولید علم کشور را تشکیل می داد.
وی در ادامه گفت: بر اساس اطلاعات استخراج شده از پایگاه استنادی آی.اس.آی در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ، وضعیت تولید علم کشور در بخش مجلات معتبر علمی بین المللی همچنان به صورت شتابان در حال افزایش است، اما در مقالات کنفرانس ها وضعیت از کاهش شدید تعداد مقالات چاپ شده در مجموعه کنفرانس های معتبر بین المللی حکایت دارد.

***افزایش مدارک ثبت شده ایران در مجلات علمی جهان
سرپرست پایگاه استنادی جهان علوم اسلام گفت: با توجه به اطلاعات آی.اس.آی، مدارک ثبت شده ایران در مجلات علمی دنیا در سال ۲۰۱۱ تعداد ۲۵ هزار و ۳۳۶ مورد بود که این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۲۷ هزار و ۱۵۱مدرک و در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب به ۲۸ هزار و ۱۰ و ۲۹ هزار و ۶۸۶ مدرک افزایش یافت.
دهقانی خاطر نشان کرد: البته با تجربیات قبلی از زمان ثبت مدارک در پایگاه های استنادی باید گفت که تعداد مدارک کشور در سال ۲۰۱۴، هرچند اندک اما مجددا افزایش خواهند یافت.

***کاهش کمیت تولید علم ناشی از مقالات منتشره در کنفرانس های بین المللی
وی تصریح کرد: در نقطه مقابل، سهم کشور از کمیت تولید علم ناشی از مقالات علمی منتشره در کنفرانس های معتبر بین المللی مخصوصا در چند سال اخیر در حال کاهش بوده است بطوریکه براساس مستندات موجود در پایگاه آی.اس.آی تعداد مقالات ثبت شده در کنفرانس های مزبور در سال ۲۰۰۸ برابر با چهار هزار ۶۸۱ مورد بوده است.
دهقانی افزود: این رقم در سال ۲۰۱۱ به سه هزار و ۹۶۱ مورد و در سال ۲۰۱۳ به دو هزار و ۸۷۰ مورد کاهش یافت؛ در سال ۲۰۱۴ این میزان به کمترین مقدار خود یعنی هزار و ۲۸۸ مورد رسیده به طوریکه که از ابتدای سال ۲۰۱۵ تاکنون تنها ۷۴ مقاله کنفرانس از ایران در پایگاه بین المللی آی.اس.آی ثبت شده است.
رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) گفت: براساس اطلاعات پایگاه آی.اس.آی حدود ۲۷% تولید علم بین المللی کشور در سال ۲۰۰۸ نتیجه شرکت در کنفرانس های بین المللی بوده است. در سال ۲۰۱۱ این سهم به ۱۳٫۵% و در سال ۲۰۱۳ به ۹% و در سال ۲۰۱۴ به ۴% کاهش یافت.
براساس اطلاعات آی.اس.آی از ابتدای سال ۲۰۱۵ تاکنون سهم مقالات کنفرانس ها از کل مقالات کشور به زیر ۱% رسیده است.

***افزایش شتابان تولید علم کشور
دهقانی خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس افزایش شتاب در تولید علم کشور مشاهده می شود. تعداد مدارکی که توسط اعضای هیات علمی کشور در مجلات معتبر بین المللی منتشر شده اند به ترتیب برای سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ عبارتند از ۳۲ هزار و ۱۵۹ مدرک، ۳۴ هزار و ۵۷۴ مدرک، ۳۶ هزار و ۹۷ مدرک و ۳۷ هزار و ۴۰۴ مدرک که نشان از افزایش شتابان تولید علم کشور دارد.
براساس مدارک منتشر شده در مجلات بین المللی، سهم تولید علم کشور در هر یک از سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ برابر با ۱٫۶% از کل تولید علم دنیا بوده است. در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۱٫۷% (یک و هفت دهم درصد) از کل تولید علم دنیا افزایش یافت که افزایش قابل ملاحظه ای است. از ابتدای سال ۲۰۱۵ تاکنون نیز سهم تولید علم کشور از کل دنیا ۱٫۷% بوده است.

***کاهش تعداد مقالات ثبت شده کشور در کنفرانس های بین المللی
دهقانی گفت: در مقابل، براساس اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس در سال ۲۰۱۰ تعداد مقالات ثبت شده کشور در کنفرانس های بین المللی شش هزار و ۶۹۵ مورد، در سال ۲۰۱۲ برابر با پنج هزار و ۶۲۷ مقاله، در سال ۲۰۱۳ به سه هزار و ۵۶۰ مقاله و در سال ۲۰۱۴ به دو هزار و ۵۱۴ مقاله کاهش یافته است.
وی خاطر نشان کرد:از ابتدای سال ۲۰۱۵ تاکنون تنها ۲۱۹ مورد مقاله کنفرانس از کشور در سطح بین المللی منتشر و ثبت شده است.
سرپرست ISC یادآوری کرد: براساس اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس، در سال ۲۰۱۰ حدود ۲۳% کل تولید علم کشور ماحصل شرکت اعضای هیات علمی و پژوهشگران کشور در کنفرانس های بین المللی بوده است. همچنین در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۸% از کل تولید علم کشور نتیجه مقالات کنفرانس های بین المللی و در سال ۲۰۱۲ این رقم به ۱۴% کاهش یافت.
دهقانی گفت: روند کاهش مقالات ادامه یافته به گونه ای که در سال ۲۰۱۳ سهم مقالات کنفرانس ها از کل تولید علم کشور به ۹% و در سال ۲۰۱۴ به ۶% کاهش پیدا کرده است. این آمار از ابتدای سال ۲۰۱۵ تاکنون از کاهش شدید سهم مقالات به کمتر از۲% خبر می دهد.
دهقانی در ادامه گفت: متناظر دانستن شمارش تعداد مدارک نمایه شده در پایگاه های استنادی با پیشرفت علمی برای علم کشور آفتی بزرگ است. امروزه در سطح بین المللی بر پایه اطلاعات قابل دسترس در پایگاه های استنادی، شاخص های بسیار پیشرفته ای برای سنجش میزان پیشرفت و تعیین نقاط قوت و ضعف علمی تدوین شده و مورد استفاده قرار می گیرند. کمیت تولید علم شرط لازم برای توسعه علمی است، اما به هیچ عنوان شرط کافی نیست.
سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری چهار شاخص مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی و اثرگذاری اقتصادی را در کنار کمیت تولید علم مورد تاکید قرار داده است. یکی از مهمترین بسترها برای سنجش این شاخص ها پایگاه های استنادی هستند.
در همین راستا، یکی از اهداف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) توسعه و بگارگیری شاخص های مناسب تر برای اندازه گیری میزان توسعه علمی و همچنین تعیین نقاط قوت و ضعف علمی است.
دهقانی در این رابطه به به عنوان مثال به کمیت تولید علم کشور سوییس در پایگاه اسکوپوس اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۴ این کشور از لحاظ کمیت تولید علم بعد از ایران و در رتبه ۱۷ دنیا قرار دارد، اما بر اساس اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس و آی.اس.آی جزو هفت کشور اول دنیا از لحاظ مرجعیت علمی است.
وی افزود: از جهت دیپلماسی علمی، بعد از اتریش که در چندین سال اخیر در این حوزه فعال شده است، سوییس دارای قوی ترین دیپلماسی علمی در جهان است. از لحاظ اثرگذاری اقتصادی، دانشگاه های این کشور ارتباط بسیار موثری با بخش صنعت دارند، به نحوی که انستیتو فناوری فدرال زوریخ در بین دانشگاه های جهان از همین جهت رتبه ۳۶ را کسب کرده است. بر اساس همین شاخص موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان در رتبه ۱۰۳ دنیا قرار دارد یا دانشگاه لوزان از همین حیث در رتبه ۱۶۶دنیا قرار دارد.
سرپرست ISC ادامه داد: شرکت در کنفرانس های بین المللی نه تنها باعث افزایش آمار تولید علم کشور می گردد، بلکه اعضای هیات علمی را در انجام بهتر پژوهش به واسطه اطلاع از جدیدترین یافته های علمی و درک مسیرهای آینده علم یاری می نماید. این مسئله در خصوص سفرهای مطالعاتی و علمی نیز صادق است. با توجه به کاهش نسبتا زیاد تعداد مقالات ثبت شده در کنفرانس های بین المللی در چند سال اخیر، افزایش آن نیاز به برنامه ریزی دارد.

***امتیاز ناچیز چاپ مقاله کنفرانس ها در آیین نامه ارتقاء هیات علمی
دهقانی ادامه داد:یکی از دلایل اصلی کاهش تمایل اعضای هیات علمی به شرکت در کنفرانس های بین الملی، امتیاز ناچیز چاپ مقاله کنفرانس ها در آیین نامه ارتقاست به طوری که این امتیاز به کمتر از یک سوم امتیاز یک مقاله در مجلات معتبر می باشد. همچنین امتیاز کل چاپ مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس ها دارای سقف مشخص ( ۲۰ امتیاز) است.
دهقانی اظهار داشت: دلیل دیگر روند کاهشی سهم مقالات کنفرانس ناشی از تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز های خارجی در چند سال گذشته بوده است.
برای شرکت در کنفرانس های معتبر خارجی هزینه ثبت نام ، اخذ ویزا، هزینه بلیط رفت و برگشت، اقامت و سایر موارد بر مبنای ارز های خارجی محاسبه می گردد. باید در نظر داشت که نرخ ارز در چند سال اخیر سه برابر شده است. در حال حاضر هزینه شرکت در یک کنفرانس با توجه به کشور محل برگزاری میان ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال است و برای برخی از کشورها و شهرها این ارقام بیشتر نیز هست.
وی تصریح کرد: دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به دلیل محدودیت مالی امکان تامین کامل اعتبار پژوهشی برای شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی را ندارند و لذا مابه التفاوت مربوطه در اکثر مواقع به عهده هیات علمی است.
دهقانی خاطر نشان کرد: افزایش شرکت در کنفرانس ها به معنی حفظ شتاب کمیت تولید علم کشور در این حوزه است، بنابراین پیشنهاد می شود که جبران مابه التفاوتی که توسط اعضای هیات علمی پرداخت می گردد در دستور کار هیات امنای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی قرار گیرد.
سرپرست ISC در پایان با اشاره به اینکه هسته اصلی سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری، تبدیل علم به ثروت و قدرت ضمن حفظ ارزش های اسلامی است، گفت: از همین رو، علاوه بر توجه به کمیت تولید علم، راهبرد مدیریت و هدایت این کمیت در جهت تبدیل به فناوری و نوآوری در جهت رفع نیازهای کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری باید محوریت یابد.
علمی(۳)**۲۰۳۸**۱۴۴۰
انتهای پیام /*


ارتباط با سردبیر:
newsroom@irna.ir


تماس بی واسطه با مسئولین


Source: New feed

رونمایی از وبگاه جویشگر بومی؛دریافت ۳۶پیشنهاد همکاری
به گزارش ایرنا از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات،در این نشست همچنین از نسخه آزمایشی وبگاه طرح جویشگر بومی به نشانی اینترنتی didras.ir رونمایی شد.
روش های استخراج پروژه ها و اسناد بالادستی طرح جویشگر بومی در چهار محور امنیت، فناوری، اقتصادی و فرهنگی در این نشست مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
همچنین نتایج حاصل از نظر سنجی پیرامون اهداف راهبردی طرح جویشگر بومی ارائه شد که خبرگان شرکت کننده در این نظرسنجی با درصد بالای آرا با توسعه زیرساخت های تولید و ارائه خدمات جویش، تحقق امنیت جویشگر و صیانت حریم خصوصی به منظور حفظ منافع ملی در توسعه خدمات متنوع مطابق با نیاز مشتریان، توسعه دانش و فناوری جویشگر بومی، توسعه محتوای بومی، دستیابی به فضای رقابتی مناسب، تحقق درآمدزایی مناسب از طریق کسب سهم بازار مناسب در منطقه و اشاعه فرهنگ ارزشمدار به عنوان اهداف طرح و نیز شاخص های اندازه گیری اهداف کمی طرح موافقت کردند.
این گزارش حاکی است، بررسی اولویت بندی راهبردهای خرد طرح جویشگر بومی برای ایجاد مزیت بومی از دیگر محورهای این نشست بود که ارائه سرویس متناسب با فرهنگ و خط و زبان فارسی، ارائه سرویس های مبتنی بر تلفن همراه، ارائه سرویس های مبتنی برمکان، دسترسی به سایر پایگاه های دولتی و غیردولتی که امکان دستیابی آن از طریق سایر موتورهای جستجو دشوار است و ایجاد دسترسی به اطلاعات دینی به عنوان پنج اولویت برتر از نگاه خبرگان مطرح شد.
تأمین هزینه های راه اندازی اولیه، فراهم کردن زیرساخت های موردنیاز، تأمین حمایت های قانونی، تأمین هزینه تحقیقات و پژوهش و تأمین هزینه های پشتیبانی و نگهداری از سرویس از طریق خریدهای تضمینی یا خرید دولتی پنج اولویت برتر راهبردهای خرد برای حمایت مناسب از توسعه و ارائه سرویس از دیگر عناوین مطرح شده توسط خبرگان بود.
اولویت بندی ۳۱ پروژه طرح برای اجرا در سال نخست نیز در این نشست بررسی شد که بر اساس میانگین امتیاز در نظرسنجی خبرگان، تبیین ابعاد و قلمرو طرح جویشگر بومی (تدوین منشور پروژه) به عنوان اولویت نخست معرفی گردید.
سایر پروژه های اولویت دار بر اساس این نظرسنجی به ترتیب اولویت شامل توسعه موتور جستجوی متنی، تدوین برنامه مدیریت طرح جویشگر بومی، توسعه ابزارها و دادگان زبان فارسی، تدوین راهبردهای توسعه طرح و هم راستایی برنامه ها و پروژه ها و ایجاد گراف دانش برای زبان فارسی است .
مدیریت اجرا و نظارت بر طرح، جمع آوری، تولید و به روز رسانی داده بومی پرکاربرد، مدیریت ارتباطات و منافع ذی نفعان طرح، تدوین الزام های امنیتی جویشگر بومی و مدل حفظ حریم…، توسعه موتور جستجوی تصویری، شناسایی فعالیت های انجام شده و موجود مرتبط با طرح و شناسایی ذی نفعان توسعه جویشگر بومی از دیگر پروژه های اولویت دار براساس نظر سنجی است.
ترجمه منابع اطلاعات غنی غیرفارسی، تولید و توسعه محتوای بومی، مطالعه و تدوین راهکارهای عملی برای حمایت از خدمات …، شناسایی و اولویت بندی نیازمندی های کاربران، توسعه بستر تبلیغات هوشمند، توسعه خدمات مبتنی بر اخبار، توسعه موتور جستجوی ویدئو، توسعه سکوهای آزمون و ارزیابی خدمات و توسعه موتور جستجوی صوت از دیگر پروژه های اولویت دار بر اساس این نظرسنجی است.
تدوین چارچوب ارائه محتوا و خدمات فرهنگی، بهبود قابلیت تشخیص صفحه های هرز فارسی، پژوهش و توسعه جویشگر، توسعه سامانه مانیتورینگ و رتبه بندی ترافیک اینترنتی ایران، تدوین برنامه و دستورالعمل حمایت از تحقیقات و پژوهش، توسعه سکوی اعتماد، توسعه موتور جستجوی نقشه، سامانه بازنویسی لغوی پرس وجوهای زبان ها و گویش ها و توسعه زیرساخت ها و ابزارهای تحلیل کاربران سایر پروژه های اولویت دار بر اساس این نظرسنجی به ترتیب اولویت می باشد.
لیست پروژه های مهم و ضروری، وضعیت کار و بودجه سال جاری این پروژه ها نیز در این نشست موردبحث و بررسی قرار گرفت.
خسرو سلجوقی رییس شورای راهبری جویشگر بومی در این نشست بر لزوم واگذاری هسته اصلی کار به دست بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: در غیر این صورت، اقبالی در طرح حاصل نخواهد شد.
امین شکری پور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به شبکه ملی اطلاعات و موضوع مراکز داده، گفت: در طرح جویشگر بومی باید مشخص باشد که پس از سه سال چه دستاوردی حاصل خواهد شد تا به سرنوشت سایر طرح های ناموفق دچار نشویم.
علیرضا یاری، دبیر شورای راهبری جویشگر بومی درباره نتیجه برنامه ریزی طرح جویشگر بومی که در کارگروه فنی بررسی و اولویت بندی شده است و نیز اهداف کمی وکیفی و راهبردها، توضیحاتی ارائه کرد.
این نشست به منظور ارائه نتایج برنامه ریزی طرح در مرحله نخست، ارائه نتیجه فراخوان طرح و بررسی موضوع مشاوره خارجی طرح تشکیل شده است.
ظهور فضای مجازی و گسترش روزافزون کاربران آن منجر به فراهم آمدن مجموعه بزرگی از اطلاعات در سطح وب شده است که حجم، تنوع و سرعت تغییرات آن مرتباً در حال افزایش است.
از این رو، جویشگرها نقش به سزایی در هدایت کاربران در فضای مجازی به منظور دستیابی به اطلاعات مفید و مورد نیاز دارند. در واقع جویشگرها شاهراه اطلاعاتی میان تولیدکنندگان اطلاعات و کاربران می باشند.
طرح حمایت جویشگر بومی با هدف ایجاد و نگهداری این شاهراه مهم ملی تهیه گردیده است.
علمی(۱) ** ۱۲۰۱**۱۴۴۰
انتهای پیام /*


ارتباط با سردبیر:
newsroom@irna.ir


تماس بی واسطه با مسئولین


Source: New feed

تشخیص زودهنگام سرطان ها و متاستازهای کوچک با نانوذرات سنتز شده
به گزارش گروه علمی ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، با توجه به پیشرفت انواع بیماری ها، استفاده از یک عامل کنتراست که قادر به تشخیص زودهنگام سرطان ها و متاستازهای کوچک آنها در تصاویر ام آر آی باشد، اجتناب ناپذیر است. بنابراین نتایج این تحقیق می تواند نقش موثری در درمان سریع تر بیماری ها داشته باشد.
به گفته دکتر حسین هلی از محققان این طرح پژوهشی، هدف از انجام این طرح سنتز و بررسی ویژگی های یک نانوذره با پوشش زیست سازگار است که بتواند در ایجاد کنتراست در تصاویر ام آر آی تاثیرگذار باشد. برای این منظور نانوذرات فریت کبالت با پوشش دکسترین، به روش رسوب دهی شیمیایی سنتز شده و به عنوان عامل کنتراست منفی مورد بررسی قرار گرفته است.
هلی در ادامه افزود: ذراتی که امروزه به عنوان عامل کنتراست منفی بصورت تجاری در سطح جهان وجود دارند، بسیار گران و دسترسی به آنها دشوار است. اما استفاده از نتایج این تحقیق امکان ساخت و در دسترس بودن این ذرات را در کشور با صرف هزینه کمتر ممکن می کند.
وی ادامه داد: این نانوذرات در آزمایش های مدل حیوانی موفقیت خوبی داشته است؛ نتایج مربوط به مطالعه بر روی موش ها، بیانگر توانایی نانوذرات سنتز شده در ایجاد کنتراست منفی در تصاویر ام آر آی است.
هلی خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به اندازه کوچک این نانوذرات (حدود ۴ نانومتر)، می توان از آنها در تصویربرداری مولکولی استفاده کرد. به گونه ای که امکان ورود ذرات با اندازه بسیار کوچک به نواحی موردنظر ممکن خواهد شد.
به گفته این محقق، با توجه به توانایی این نانوذرات در ایجاد کنتراست قابل قبول و نیز اندازه کوچک این ذرات، می توان متاستازهای کوچک و حتی متاستازهای گره های لنفاوی را شناسایی کرد. به این ترتیب تشخیص زودهنگام سرطان و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی انسان ها امری دور از انتظار نیست.
نتایج این تحقیقات در نشریه Colloids and surfaces B: Biointerfaces منتشر شده است.
علمی(۱) **۱۳۵۴**۱۸۳۴
انتهای پیام /*


ارتباط با سردبیر:
newsroom@irna.ir


تماس بی واسطه با مسئولین


Source: New feed

رویای عصر چهارم توسعه در ایران
به گزارش ایرنا از این روزها مدیریت کلان صنعتی در کشورهای پیشرفته، به سرعت در حال پیشروی به سوی «عصر چهارم توسعه» است که در اصطلاح، به آن «صنعت ۴٫۰» (Industry 4.0) گفته می شود.
اجازه بدهید برای اینکه با این دوره بهتر آشنا شویم، نگاهی گذرا به دوره های پیشین صنعتی داشته باشیم:
صنعت ۱٫۰: دوره ای است که از سال ۱۷۸۰ میلادی با اختراع نخستین ماشین های صنعتی آغاز شد. در این دوره، هنوز بهره برداری انبوه از نفت آغاز نشده بود و زغال سنگ، مهمترین منبع تولید انرژی به شمار می رفت.
صنعت ۲٫۰: دومین انقلاب صنعتی با کاوش های عظیم نفتی آغاز شد. در این دوره با اختراع ژنراتورهای برق توسط ادیسون، نیروی الکتریسیته به یکی از محرک های توسعه تبدیل شد. صنایع فولادسازی نیز در همین دوران شکوفا شد. شاید بتوان سال ۱۹۰۰ را آغاز دوران صنعت ۲٫۰ دانست.
صنعت ۳٫۰: تولید ریزتراشه ها و رایانه ها در دهه ۷۰ میلادی، انقلاب سوم صنعتی را رقم زد.
صنعت ۴٫۰: عصر صنایع هوشمند است که با بهره برداری از زیرساخت های صنعتی نسل سوم و ایجاد پیوندی از «شبکه داشته ها» و «شبکه خدمات»، بازدهی و بهره وری را بیشتر خواهد کرد.
همین چهار دوره را برخی صاحبنظران، دوران انرژی ۱٫۰ (پیشانفتی)، انرژی ۲٫۰ (عصر نفت)، انرژی ۳٫۰ (انرژی های نوشدنی و پاک)، انرژی ۴٫۰ (شبکه هوشمند انرژی) نامیده اند.
بنابراین، اگر ما شرکت های هواپیمایی و حمل و نقل شهری، هتل ها، رستوران های خوب، مراکز گردشگری، رخدادهای فرهنگی و هنری، و… را «شبکه ی داشته هایمان» در صنعت گردشگری فرض کنیم و بتوانیم با کمک «شبکه ی خدمات هوشمند» داشته هایمان را به خدماتمان به گونه ای پیوند دهیم که با نیازهای گردشگران هماهنگی هوشمندانه داشته باشد و باعث افزایش بهره وری شود، در عرصه گردشگری، وارد صنعت ۴٫۰ شده ایم.
«ارتباط شبکه داشته ها و شبکه ی خدمات»، تنها یکی از ویژگی های صنعت ۴٫۰ است. از دیگر ویژگی های این پدیده، می توان به «تمرکززدایی»، «رایانش بی درنگ» (real-time data analysis) و «انعطاف پذیری در خدمات» اشاره کرد.
اکنون برای آنکه با این چهار ویژگی صنعت ۴٫۰ بیشتر آشنا شویم، خوب است نگاهی بیندازیم به «شهرک هوشمند فوجیساوا» در ژاپن که بر اساس انقلاب صنعتی چهارم طراحی و ساخته شده است.
شهرک فوجیساوا، شبکه خدماتش را به پنج دسته کلی تقسیم کرده است: انرژی، حمل و نقل، امنیت، بهداشت، خدمات اجتماعی.
در هر دسته، شبکه خدمات، به طور هوشمند با شبکه داشته ها در ارتباط است. مثلا در بخش بهداشت، تمام اطلاعات بهداشتی و حتی سوابق درمانیِ شهروندان در شبکه خدمات مرکزی شهر ذخیره می شود تا در ارایه « آموزش های بهداشتی» و «خدمات بهداشتی»، به شهروندان بر اساس نیازهایشان اقدام شود. بنابراین، در مراکز پرتعدادِ آموزشیِ شهر، از خانواده هایی که کودکان خردسال دارند، برای شرکت در کلاس های پرورش کودک و از خانواده هایی که اعضای سالمند دارند برای شرکت در کلاس های مراقبت از سالمندان دعوت می شود. همچنین، ارایه خدمات بهداشتی مطابق با نیازهای خانواده ها خواهد بود. در این صنعت علاوه بر ارتباط شبکه داشته ها و خدمات، انعطاف پذیری در خدمات را نیز شاهدیم.
در زمینه انرژی، خانه های شهرک فوجیساوا، به صفحه های خورشیدی مجهز شده اند تا هر خانه، تولیدکننده همه یا بخشی از برق مورد نیاز خود باشد. این ویژگی، از جمله ملاک های تمرکززدایی در صنعت ۴٫۰ است. معماری خانه ها به گونه ای است که از روش های کنش پذیر در به دست آوردنِ انرژی، مانند باد، تابش خورشید، آب،… نیز استفاده شود.
سامانه ای به نام «سامانه هوشمند مدیریت انرژی» (SMARTHEMS) در هر خانه، مدیریت مصرف انرژی در آن خانه را برعهده دارد که این نیز، وجه «رایانش بی درنگ» را نمایش می دهد.
اگر خانه ای بیش از نیاز خود برق تولید کند، برق اضافی به شبکه برق شهری فروخته می شود تا به مصرف خانه ها یا مراکزی برسد که نیاز بیشتری دارند.
تامین امنیت، حمل و نقل، و دیگر خدمات شهری نیز در فوجیساوا در قالب شبکه های هوشمند انجام می شود.
حتی پارک های این شهرک به صورت هوشمند عمل می کنند. برای مثال، پارک تکاپو (Active Park)، مناسب پدر و مادرانی است که می خواهند همزمان ورزش کنند و شاهد سرگرمی کودکان خردسال خود باشند. در این پارک، امکان سرگرمی های مختلف برای کودکان و ورزش های بزرگسالان وجود دارد. پارک جرگه (Circle Park)، مناسب گردهمایی، نشستن و گفت و گو کردن، طراحی شده است. پارک نسیم (Breeze Park) مناسب پیاده روی است. پارک جنگلی (Forest Park) برای طبیعت گردی و آشنایی با محیط زیست است. و البته پارک هایی مانند پارک مرکزی شهر (Central Park) نیز وجود دارد که در آن، همه عناصر یک پارک سنتی یافت می شود.
در شهرک هوشمند فوجیساوا، تولید آلاینده های کربنی ۷۰ درصد کمتر و مصرف آب، ۳۰ درصد کمتر از شهرهای سنتی دهه ۹۰ میلادی است. همچنین زندگی در این شهر، برای شهروندان به مراتب آسان تر از زندگی در شهرهای سنتی است.
اما صنعت ۴٫۰، یک نکته ظریف دارد و آن این است که شما برای رسیدن بدان ناچارید از صنعت ۳٫۰ عبور کنید و همگام با فناوری روز جهان، پیش بروید. برای مثال اگر ما شهر هوشمندی بسازیم که در آن، خودروهایی با کیفیت یورو-۲ یا بدتر از آن همراه با بنزین های بی کیفیت تولید شود، هرگز به هیچیک از هدف های زیست محیطی خود دست نخواهیم یافت. یا اگر شبکه ای هوشمند میان داشته ها و خدمات صنعت گردشگری ایجاد کنیم، اما زیرساخت های گردشگریمان ناقص باشد، نمی توانیم شاهد موفقیت صنعت گردشگری باشیم.
امید است که در کشور، کارگروهی از نخبگان تشکیل شود و این کارگروه، روش های رسیدن به صنعت ۴٫۰ را در همه بخش ها بررسی و برنامه ریزی کند. در روند رو به جلو برای توسعه همه جانبه اقتصاد و صنعت، زندگی شهری و خدمات اجتماعی، کارآفرینی، فرهنگ و حتی ورزش ایران، به شدت نیازمند گذار از دوران کنونی و همگامی با صنعت ۴٫۰ است.
علمی **۹۱۶۳**۱۵۹۹
انتهای پیام /*


ارتباط با سردبیر:
newsroom@irna.ir


تماس بی واسطه با مسئولین


Source: New feed

هدیه دادن بسته های اینترنتی بین مشترکان فراهم شد

استفاده از اینترنت سیم کارت گوشی های همراه، در این دوره در بین مشترکان به علت نیازهای مختلف شخصی و کاری از اینترنت بسیار زیاد شده است، درهمین راستا اپراتورها در تلاش هستند تا سرویس های جدید و کاربردی را در اختیار مشترکانشان قرار دهند.

در ادامه با جی اس ام آریا همراه باشید .

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، از این پس مشترکین سیم کارت های اعتباری ایرانسل می توانند هر یک از بسته های اینترنت روزانه ۱۵ مگابایتی، هفتگی ۱۰۰ مگابایتی و ماهیانه ۲۰۰ مگابایتی را برای سیم کارت ایرانسل اعضای خانواده، دوستان و یا دیگر سیم کارت های فعال روی تبلت و مودم های همراه، خریداری و فعالسازی کنند.

به نقل از دیجیاتو، براساس این گزارش، مشترکین برای اهدای بسته اینترنت همراه روزانه ۱۵ مگابایتی با هزینه ۵۰۰ تومان می بایست کد دستوری #شماره سیم کارت اعتباری مورد نظر*۱*۱*۵*۵۵۵* و برای بسته هفتگی ۱۰۰ مگابایتی با هزینه ۲ هزار و ۵۰۰ تومان کد دستوری #شماره سیم کارت اعتباری مورد نظر*۲*۲*۵*۵۵۵* را از سیم کارت اعتباری ایرانسل خود شماره گیری کنند.

اهدای بسته ۲۰۰ مگابایتی با اعتبار زمانی ۳۰ روزه هم با هزینه ۵ هزار تومان، از طریق کد دستوری #شماره سیم کارت اعتباری مورد نظر#۱*۳*۵*۵۵۵* امکان پذیر است. در این روش، شماره سیم کارت ایرانسل مورد نظر باید به صورت  *********۰۹ وارد شود.استفاده از تمامی بسته های اینترنت ایرانسل، بدون محدودیت در سرعت و فناوری، در تمامی مناطق تحت پوشش خدمات نسل ۲، ۳ و ۴ ایرانسل در سراسر کشور امکان پذیر است.

هدیه دادن بسته های اینترنتی بین مشترکان فراهم شد …

اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات و تنظیمات لازم برای استفاده از بستر اینترنت همراه مبتنی بر نسل ۲، ۳ و ۴، تعرفه‌ ها و بسته‌ های افزایشی اینترنت همراه، بررسی قابلیت ۳G و ۴G گوشی، مناطق تحت پوشش و مودم‌ های ایرانسل از طریق صفحه اینترنت همراه وبسایت ایرانسل قابل مشاهده است.

در حال حاضر شبکه ۳G ایرانسل در بیش از ۳۰۰ شهر و دهستان و شبکه LTE/4G ایرانسل در بیش از ۷۰ شهر کشور راه‌ اندازی شده است.

به نظر شما این سرویس می تواند فایده ای برای مشترکان این اپراتور به همراه داشته باشد؟

مطالب مرتبط:

ایرانسل سرویس قطع خودکار اینترنت پس از پایان بسته را عرضه کرد

بسته‌ های اینترنتی ارزان‌ تر از ایرانسل

گوشی‌ های گلکسی S6 با یک سیم‌ کارت نسل ۴ در کشور


Source: New feed

تنها با مشاهده یک تصویر در وب کافی است تا هک شوید !

نمایش فقط یک عکس در مرورگرتان کافی است تا هک شوید !
به گزارش آی تی اس ان (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات) , یک هکر ابزاری به نام “Stegosploit” ساخته که میتواند مستقیما ملویری را در تصویری پنهان نموده و به محض لود ان تصویر ملویر اجرا شده و حتی انتی ویروسها متوجه ان نمیشوند.
معمولا به هنگام وبگردی بطور متوسط چند تصویر در مرورگرتان نمایش داده میشود ؟ احتمالا ده ها و خیلی بیشتر. اما باید بدانید که نمایش هر تصویر میتواند باعث اجرای ملویر خطرناکی که در ان پنهان شده روی کامپیوترتان گردد. و اما بخصوص هیچ انتی ویروسی نیز نمیتواند متوجه ان شود. این وحشتناک است. اینطور نیست ؟ این روش جدید انتشار ملویر توسط Saumil Shah, محقق امنیت انفورماتیک, در کنفرانس Hack In The Box که از ۲۶ مه تا امروز ۲۹ مه ادامه داشت فاش شد.
در واقع این هکر ابزاری به نام “Stegosploit” ساخته که با ان میتوان ملویری جاوا اسکریپت را مستقیما در پیکسلهای یک تصویر JPEG یا PNG پنهان ساخته و به محض نمایش ان تصویر این ملویر خارج گشته و اجرا میگردد. مزیت این روش اگر بتوان گفت, این است که ملویر کاملا مخفی باقی میماند. تصویر بظاهر کاملا طبیعی به نظر میرسد و برای انتی ویروسها نیز همینگونه است چون انها تا انالیز هر بیت یک تصویر پیش نمیروند به دلیل اینکه کاری بس بزرگ بوده و پهنای باند زیادی استفاده میشود.

اما Saumil Shah چگونه عمل میکند ؟ وی تمام کد مخرب را با استگانوگرافی در داخل تصویری پنهان مینماید. کد مخرب به قسمتهای کوچکی تقسیم شده و ذر لایه های متفاوت تصویر قرار میگیرند و در نتیجه ظاهر تصویر تغییر نمیکند. اما برای استخراج ملویر و اجرای ان, این هکر از HTML5 Canvas که عنصری از HTML است و با ان میتوان از جاوا اسکریپت برای دستکاری تصاویر روی صفحه وب استفاده کرد استفاده مینماید. به گزارش ترفندستان , بطور طبیعی این تکنیک بیشتر برای ساختن انیمشنها استفاده میشود اما Saumil Shah با ابزار “Stegosploit”خود برای بازسازی ملویر پنهان شده در تصویر و اجرای ان استفاده میکند.
Saumil Shah در زمان کنفرانس خود اینگونه هک در فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر و با کمک از اسیب پذیریهائی قدیمی را نمایش داد. ولی ابزار او برای مرورگرهای کروم و سفری نیز کار میکند.
این هکر معتقد است که این روش جدید هک ممکن است بزودی بسیار گسترش یابد. او حتی فکر میکند که این روش اکنون نیز توسط مجرمین سایبری استفاده میشود.
با اینهمه این روش نیز محدودیتهای خود را دارد و کمتر ممکن است با این روش بتوان روی سایتهای اشتراک تصویر چون فلیکر و یا گوگل از ان استفاده نمود چون انها معمولا تصاویر اپلود شده را مجدد کدگذاری مینماید و این باعث حذف کد مخرب میگردد.
Source: New feed

سامسونگ و طراحی گوشی با دو صفحه نمایش تاشو

سامسونگ در سال جاری با رونمایی از گلکسی اس ۶ اج نگاهها را به سمت خود کشانده این پرچمدار اندرویدی برای اولین بار صفحه نمایش خمیده دو لبه را برای کاربران به ارمغان آورد و حالا این کمپانی کره ای به فکر طراحی گوشی هوشمندی با دو صفحه نمایش تاشو می باشد.

در ادامه با جی اس ام آریا همراه باشید …ثبت برخی پتنت‌ها و یا همان حق اختراع توسط سامسونگ نیز منجر به درز شایعاتی در خصوص در راه بودن یک گوشی هوشمند تاشو از سامسونگ شد گرچه هیچ‌یک از محصولات عرضه شده تاکنون چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و این یعنی اینکه شاید فناوری مورد نظر برای این کار هنوز آماده‌ عرضه به عنوان یک محصول نهایی نیست.

چندی پیش یک منبع خبری سامسونگ مدعی شد که گوشی‌های تاشوی این شرکت تا سال ۲۰۱۶ به بازار عرضه خواهند شد. شایعه‌ دیگری می‌گوید که سامسونگ سخت مشغول کار بر روی اولین گوشی هوشمند دنیا با صفحه نمایش تاشو است، اگر چه تمامی این منابع می‌گویند این پروژه هنوز در مراحل نخست خود است اما هنوز هم احتمال عرضه‌ آن تا ۲۰۱۶ وجود دارد.

ظاهرا دستگاه جدید سامسونگ محصول پروژه‌ موسوم به Valley است که قرار است در آینده‌ای نه چندان دور به بازار عرضه شود و دارای دو صفحه نمایش مجزاو البته تاشو است.حرف V در کد نام دستگاه معرف Project Valley است که احتمالا یک گوشی هوشمند تاشو خواهد بود اما این خبر به تایید منابع داخلی نرسیده است. این شایعه‌ جدید همچنین می‌گوید که این پروژه ممکن است هر لحظه متوقف شود، ممکن است تا پایان ۲۰۱۶ هم آماده‌ عرضه‌  به بازار نباشد.در نمایشگاه CES در سال ۲۰۱۱ بود که سامسونگ از نخستین صفحه نمایش انعطاف‌پذیر خود موسوم به Youm رونمایی کرد و از آن پس تلاش کرد که در برخی صفحه نمایش هایش قابلیت انعطاف‌پذیری را ادغام کند که گلکسی نوت اج و در پی آن گلکسی اس ۶ اج از آن دست هستند.

البته کاربران نمی‌توانند انحنای صفحه نمایش این دو گوشی هوشمند را تغییر دهند، یعنی در واقع شکل فیزیکی گوشی غیر قابل تغییر است چرا که توسط شیشه‌ صفحه نمایش ثابت شده‌اند.

سامسونگ تنها شرکتی نیست که بر روی گوشی‌های هوشمند تاشو کار می‌کند. شایعات دیگری نیز در خصوص تلاش ال‌جی برای عرضه‌ گوشی‌های هوشمند تاشو تا سال ۲۰۱۶ وجود داشته است.  سال ۲۰۱۴ بود که ال‌ جی یک گوشی هوشمند ۵.۹ اینچی را معرفی کرد که توان تحمل نیرو بدون تغییر در کیفیت ظاهری نمایش را نشان داد.

پیش بینی شما از جدیدترین پتنت سامسونگ چیست؟! 

مطالب مرتبط :

– گوشی های Galaxy J7 و Galaxy J5 سامسونگ

– گلکسی جدید سامسونگ وارد بازار شد

– اختراع فوق العاده سامسونگ به ثبت رسید


Source: New feed

دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه روسیه توسط Cisco

به گزارش سایت خبری BuzzFeed، شرکت Cisco بطور آگاهانه، تجهیزاتی را که مشمول تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه دولت روسیه می شوند، از طریق شرکت های صوری به مراکز نظامی و اطلاعاتی این کشور فروخته است.
آی تی اس ان (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات) , در گزارش BuzzFeed به اسناد درون سازمانی شرکت Cisco و صحبت های برخی از کارکنان این شرکت استناد شده است. بر اساس این منابع، نام مشتری ها در این قراردادها غیرواقعی درج شده است.
در سال ۲۰۱۴، آمریکا و اتحادیه اروپا این تحریم ها را در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و دخالت روسیه در بحران اوکراین وضع کردند. این تحریم ها، درآمد شرکت Cisco از فروش تجهیزات به روسیه را تا ۴۱ درصد کاهش داده اند.
در اسناد بدست آمده، حداقل هفت قرارداد برای فروش تجهیزاتی همچون رهیاب ها، سوئیچ ها و سرورها، با ارزش بیش از ۵۰۰ هزار دلار، به نام اتاق بازرگانی روسیه ثبت شده است. اما این اتاق، خرید هر گونه تجهیزات، بغیر از تجهیزات عادی مورد نیاز خود را که قطعاً ارزشی بسیار کمتر از مبلغ مذکور دارند، رد کرده است.
در موردی دیگر، نام مشتری از وزارت دفاع و آژانس فضایی روسیه به نام یک شرکت عادی تغییر داده شده است.
مسئولان Cisco اتهام دور زدن تحریم ها را رد کرده است.
Source: New feed

خداحافظی با جیلبریک آیفون

برخی از کاربران آیفون، به مقاصد گوناگونی آیفون خود را جیلبریک می‌کنند، برخی برای دسترسی بالاتر، شخصی‌سازی بیش‌تر، و یا امکان دانلود اپلیکیشن‌های پولی به صورت رایگان از منابع‌‌های دیگر غیر از اپل‌استور.
آی تی اس ان (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات) , اپل محصولاتی را که جیلبرک می‌شوند از گارانتی خارج می‌کند، و در هر نسخه از “iOS” سعی می‌کند، انجام این کار را دشوارتر و یا غیرممکن کند.
مارک گورمن از وب سایت “۹to5Mac”، به قابلیت جدید “Rootless” اشاره کرده است، این قابلیت از فعالیت هرگونه بدافزار جلوگیری می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این قابلیت کم کردن دسترسی به فایل‌های سیستمی است، این عامل باعث می‌شود تا کم کم با جیلبریک آیفون خداحافظی کرد. “Rootless”، به عنوان یک قابلیت امنیتی جدید به “iOS” جدید اضافه شده است. اپل در “iOS 9″ از نوعی هسته مرکزی استفاده کرده است که امکان اجرای این نسخه “iOS” را برای دستگاه‌های قدیمی فراهم می‌کند.
اپل با اضافه کردن قابلیت “Rootless”، کار را برای کاربرانی که تمایل به جیلبریک دستگاه‌های خود دارند سخت‌تر کرده است، چرا که لازمه انجام جیلبریک دسترسی به فایل‌های حفاظت شده است که با این قابلیت امنیت فایل‌های حفاظت‌ شده را بالا بردند، و امکان دسترسی به آن‌ها را پایین آوردند، بنابراین، امکان انجام جیلبریک را به‌شدت پایین آوردند.
اپل، قابلیت Rootless” را در کنار “iOS 9″ و “Mac OS X 10.11″ در کنفرانس توسعه‌دهندگان خود در تاریخ ۸ ژوئن رونمایی می‌کند.
منبع : Business Insider
Source: New feed

سازمان ملل:رمزگذاری و ناشناس ماندن در اینترنت حقی جهان‌شمول است

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در گزارشی رمزگذاری ارتباطات و داده‌های دیجیتال و ناشناس ماندن در دنیای آنلاین را به عنوان ضرورتی انکارناپذیر برای تامین آزادی بیان و اندیشه ذکر کرده و از دولت‌ها خواسته مانع آن نشوند.
آی تی اس ان (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات) , سازمان ملل بار دیگر در جستجوی تامین و تضمین حقی جهان‌شمول است که برآمده از نیازها و مقتضیات عصر دیجیتال است: حق رمزگذاری و ناشناس ماندن در اینترنت. بر اساس گزارشی که دفتر کمیساریای عالی این سازمان روز پنج‌شنبه (۷ خرداد/ ۲۸ مه) منتشر کرده “رمزگذاری و ناشناس ماندن و مفاهیم امنیتی مستتر در آنها حریم خصوصی و امنیت شهروندان را تامین می‌کنند” و از آنها با عنوان ضرورتی انکارناپذیر برای تامین “حق آزادی بیان و اندیشه در عصر دیجیتال” یاد شده است.
به گزارش وب‌سایت “آرس‌تکنیکا” در پیش‌نویس این گزارش که تا یک ماه دیگر برای تصویب به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد شد٬ آمده است: «امنیت و حریم خصوصی از پیش‌نیازهای لازم برای تامین حقوق دیگر از جمله حق دادرسی منصفانه و آزادی تشکیل اجتماعات و برگزاری تجمعات صلح‌آمیز و حق حیات و آزادی تن‌اند.»
این گزارش که توسط دیوید کایه٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل تدوین شده٬ در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از دولت‌های جهان٬ از اروپا گرفته تا آمریکا و از آسیا گرفته تا آفریقا٬ سخت در تلاش برای تقویت توانمندی‌های خود برای جاسوسی دیجیتال‌اند و از کمپانی‌های تکنولوژیک می‌خواهند که امکان دسترسی آنها به داده‌های خصوصی و ارتباطات رمزگذاری‌شده شهروندان را با تعبیه “در پشتی” (backdoor) روی سیستم‌ها و شبکه‌های خود فراهم کنند.

گزارش سازمان ملل در این باره می‌گوید: «دولت‌ها نباید رمزگذاری و ناشناس ماندن در اینترنت را که پیش‌نیاز تامین آزادی بیان و اندیشه‌اند٬ محدود کنند. مانع‌تراشی در برابر این ضروریات٬ غیرضروری و نامطلوب است. دولت‌ها باید از همه اقداماتی که امنیت افراد را تضعیف می‌کند٬ خودداری کنند. گذشته از این٬ دولت‌ها باید از احراز هویت کاربران به عنوان پیش‌شرط دسترسی به ارتباطات و سرویس‌های آنلاین و نیز ثبت سیم‌کارت‌ها برای کاربران موبایل بپرهیزند.»
این نخستین باری نیست که سازمان ملل تلاش می‌کند تا پاسخ‌گوی مقتضیات عصر دیجیتال باشد. پیش‌تر در سال ۲۰۱۱ هم این سازمان دسترسی به اینترنت را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر اعلام کرده بود.
در گزارش سازمان ملل همچنین خطاب به کمپانی‌های خدمات‌دهنده و تکنولوژیک گفته شده است: «باید در سیاست‌هایی که منجر به محدود کردن رمزگذاری و ناشناس ماندن در اینترنت می‌شود٬ تجدید نظر کنند.»
بر این اساس “رمزگشایی داده‌ها به تشخیص و دستور دادگاه که بسته به قوانین ملی و بین‌المللی است٬ فقط باید در شرایطی کاملا شفاف و به صورت هدفمند صورت گیرد و شخص مشخصی را هدف قرار دهد” نه این‌که همه شهروندان را زیر ذره‌بین قرار دهد و حریم خصوصی را قربانی امنیت کند.
Source: New feed